لیست قیمت آینه دکوراتیو

قیمت طرح های برش ساده آینه دکوراتیو

این طرح ها دارای برش های منحنی نمی باشند و برش های آنها به صورت ساده می باشد.

طرح های دارای برش معمولی یا ساده در دسته بندی کلاسیک جای می گیرند.

1) قیمت آینه دکوراتیو طرح لوزی

قیمت آینه دکوراتیو طرح لوزی

نقره ای           290,000 هزار تومان

برنز و طلایی      45,000 هزار تومان

آبی و دودی      409,000 هزار تومان

مسی             455,000 هزار تومان

سفارش این طرح

2) قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری اریب

قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری اریب

نقره ای           410,000 هزار تومان

برنز و طلایی     450,000 هزار تومان

آبی و دودی      520,000 هزار تومان

مسی             550,000 هزار تومان

سفارش این طرح

3) قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری نامنظم

قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری نامنظم

نقره ای           300,000 هزار تومان

برنز و طلایی    355,000 هزار تومان

آبی و دودی      420,000 هزار تومان

مسی             485,000 هزار تومان

سفارش این طرح

4) قیمت آینه دکوراتیو طرح شکسته (بروکن)

قیمت آینه دکوراتیو طرح لوزی

نقره ای           485,000 هزار تومان

برنز و طلایی    565,000 هزار تومان

آبی و دودی      603,000 هزار تومان

مسی             700,000 هزار تومان

سفارش این طرح

5) قیمت آینه دکوراتیو طرح خشتی

قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری اریب

نقره ای           485,000 هزار تومان

برنز و طلایی    565,000 هزار تومان

آبی و دودی      590,000 هزار تومان

مسی             680,000 هزار تومان

سفارش این طرح

6) قیمت آینه دکوراتیو طرح خورشیدی

قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری نامنظم

نقره ای           752,000 هزار تومان

برنز و طلایی    842,000 هزار تومان

آبی و دودی      909,000 هزار تومان

مسی             عدم موجودی

سفارش این طرح

7) قیمت آینه دکوراتیو طرح رویال

قیمت آینه دکوراتیو طرح لوزی

نقره ای           480,000 هزار تومان

برنز و طلایی    559,000 هزار تومان

آبی و دودی      610,000 هزار تومان

مسی             709,000 هزار تومان

سفارش این طرح

8) قیمت آینه دکوراتیو طرح ساویس

قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری اریب

نقره ای           480,000 هزار تومان

برنز و طلایی    510,000 هزار تومان

آبی و دودی      550,000 هزار تومان

مسی             عدم موجودی

سفارش این طرح

9) قیمت آینه دکوراتیو طرح سه وجهی

قیمت آینه دکوراتیو طرح آجری نامنظم

نقره ای           505,000 هزار تومان

برنز و طلایی    585,000 هزار تومان

آبی و دودی      609,000 هزار تومان

مسی            699,000 هزار تومان

سفارش این طرح

قیمت طرح های برش منحنی (دستگاه CNC) آینه دکوراتیو

این طرح ها دارای برش های منحنی می باشند و برش های آنها به وسیله دستگاه های CNC تمام اتوماتیک زده می شود

1) قیمت آینه دکوراتیو طرح الماس

قیمت آینه دکوراتیو طرح الماس

نقره ای           450,000 هزار تومان

برنز و طلایی    500,000 هزار تومان

آبی و دودی     550,000 هزار تومان

مسی             600,000 هزار تومان

سفارش این طرح

2) قیمت آینه دکوراتیو طرح باتیس

قیمت آینه دکوراتیو طرح باتیس

نقره ای           485,000 هزار تومان

برنز و طلایی     565,000 هزار تومان

آبی و دودی      590,000 هزار تومان

مسی             687,000 هزار تومان

سفارش این طرح

3) قیمت آینه دکوراتیو طرح تاج

قیمت آینه دکوراتیو طرح لوزی

نقره ای           570,000 هزار تومان

برنز و طلایی    609,000 هزار تومان

آبی و دودی     675,000 هزار تومان

مسی             700,000 هزار تومان

سفارش این طرح

4) قیمت آینه دکوراتیو طرح ساچلی

قیمت آینه دکوراتیو طرح الماس

نقره ای           875,000 هزار تومان

برنز و طلایی    955,000 هزار تومان

آبی و دودی   1,085,000 هزار تومان

مسی          1,185,000 هزار تومان

سفارش این طرح