قابل توجه مشتریان گرامی :

برای خرید قرنیز متراژ طول مورد نیاز خود را در کادر تعبیه شده وارد نمایید

تا بر اساس متراژ وارد شده شما تعداد شاخه مورد نیاز محاسبه شود

توجه به فرمایید خرید شما بر اساس تعداد شاخه کافی برای پوشش متراژ مورد نیاز شما خواهد بود

شما همچنین می توانید در صورتی که آشنا به محاسبه تعداد شاخه مورد نیاز خود هستید ؛ به صورت مستقیم و بدون وارد کردن متراژ تعداد شاخه هایی را که لازم دارید انتخاب کنید.

همچنین رنگ قرنیز را بر اساس کد آن انتخاب نمایید

با تشکر فروشگاه اینترنتی رادیس

توجه ! : قبل از خرید موجودی را استعلام بگیرید

2414 277 0913